Uvjeti i pravila korištenja

Uvjeti i pravila korištenja Državne škole za javnu upravu (DŠJU) u odnosu sa trećim stranama temelje se na sljedećim načelima:

Transparentnost: DŠJU se obvezuje da će svoje odnose s trećim stranama temeljiti na transparentnosti. To uključuje pružanje jasnih informacija o svojim aktivnostima, politikama i uslugama, kao i otvorenost u vezi s poslovnim procesima i donošenjem odluka.

Usmjerenost na korisnike usluga: DŠJU stavlja svoje korisnike usluga kao prioritet u svojim odnosima s trećim stranama. Suradnja se usmjerava prema ispunjavanju njihovih potreba, pružanju kvalitetnih usluga i pružanju podrške korisnicima.

Poboljšavanje poslovnih procesa: DŠJU teži kontinuiranom poboljšanju poslovnih procesa kako bi osigurao učinkovitost i kvalitetu svojih usluga. Suradnja s trećim stranama može biti usmjerena na identifikaciju inovativnih praksi i tehnologija koje će poboljšati poslovne procese DŠJU.

Ažurnost u informiranju (javno izvješćivanje i objavljivanje): DŠJU se obvezuje na pravovremeno informiranje javnosti, korisnika usluga i trećih strana o relevantnim informacijama vezanim za svoje djelovanje. To uključuje redovito izvješćivanje i objavljivanje informacija o aktivnostima, postignućima i promjenama unutar DŠJU.

Profesionalna osposobljenost i nezavisnost: DŠJU se zalaže za visok stupanj profesionalnosti u svom radu i odnosima s trećim stranama. Suradnja se temelji na stručnosti, znanju i iskustvu, s ciljem pružanja visokokvalitetnih usluga. DŠJU održava svoju neovisnost i integritet u svim odnosima s trećim stranama.

Provjerljivost: DŠJU podržava transparentnost i provjerljivost u svojim aktivnostima. Pruža pristup relevantnim dokumentima, podacima i informacijama kako bi treće strane mogle provjeriti valjanost i točnost informacija te ocijeniti usklađenost s propisima i standardima.

Nepristranost: DŠJU djeluje nepristrano u svojim odnosima s trećim stranama. Suradnja se temelji na ravnoteži, jednakim prilikama i poštenom tretmanu svih strana bez diskriminacije ili pristranosti. DŠJU će osigurati da svi partneri, dobavljači ili druge treće strane budu tretirani jednako i pošteno u svim aspektima suradnje.

Pošteno poslovanje: DŠJU se obvezuje na pošteno poslovanje u svim svojim odnosima s trećim stranama. To uključuje poštivanje etičkih standarda, zakonskih propisa i ugovornih obveza. DŠJU će se pridržavati visokih profesionalnih i moralnih standarda te očekuje da i treće strane s kojima surađuje djeluju u skladu s tim načelima.

Povjerljivost informacija: DŠJU će čuvati povjerljivost informacija dobivenih od trećih strana u okviru suradnje. Informacije koje su označene kao povjerljive bit će zaštićene i neće biti dijeljene s drugim stranama bez izričitog pristanka trećih strana, osim ako nije zakonom propisano drugačije.

Otkazivanje i raskid suradnje: DŠJU zadržava pravo otkazivanja ili raskida suradnje s trećim stranama u slučaju kršenja ovih uvjeta i pravila, nedostatka usklađenosti s propisima, nepoštivanja dogovorenih obveza ili drugih relevantnih razloga. U slučaju otkazivanja ili raskida, DŠJU će se pridržavati primjenjivih zakonskih postupaka i uvjeta koji su prethodno dogovoreni s trećim stranama.

Napominjemo da se ovi uvjeti i pravila korištenja mogu prilagoditi i ažurirati u skladu s potrebama i zakonskim propisima. Bilo kakve promjene bit će objavljene na mrežnoj stranici DŠJU ili će biti izravno komunicirane trećim stranama kako bi se osigurala transparentnost i dosljednost u odnosima s njima.