Projekti

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. sredstvima iz Europskog socijalnog fonda podržana je provedba 4 projekta za čije je aktivnosti odgovorna Državna škola za javnu upravu:

  • Povećanje kvalitete javnih usluga kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog sektora u organizaciji DŠJU (ukupna vrijednost projekta 14.702.600,00 HRK)
  • Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi (ukupna vrijednost projekta 830.291,78 HRK)
  • Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi (ukupna vrijednost projekta 13.092.015,91 HRK)
  • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH (ukupna vrijednost projekta: 40.524.202,55 HRK)

Ciljevi i aktivnosti svakog od navedenih projekata usklađeni su s mjerama i ciljevima Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020. i pripadajućim Akcijskim planom provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017.-2020., Strategijom e-Hrvatska 2020., Sporazumom o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat od 2016.-2020. te Strategijom Europa 2020. 

Navedeni strateški dokumenti predstavljaju sveobuhvatni strateški okvir za razvoj i jačanje kapaciteta i kompetencija zaposlenih u javnoj upravi, kapaciteta za dobro upravljanje te kontinuirano unaprjeđivanje metodologija i mehanizama u sustavu usavršavanja u javnoj upravi s ciljem stvaranja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedene operacije Državna škola provodi samostalno i u svojstvu partnera korisniku – Ministarstvu pravosuđa i uprave.