Najam prostora i opreme

Državna škola za javnu upravu posjeduje 3 dvorane koje primaju 25 do 50 polaznika, ovisno o potrebnom rasporedu stolova i stolaca.

Oprema u dvoranama: projektor, laptop i flipchart. Dvorane su klimatizirane.

Dokumenti: