Specijalizirani programi

Osposobljavanje za poslove matičara

Svrha edukacije je upoznavanje polaznika s propisima iz područja osobnih stanja građana te uslugama koje se pružaju građanima iz područja osobnih stanja građana.Cilj edukacije je osposobiti služben...

Ciljna skupina

Službenici koji su počeli raditi na poslovima vođenja evidencija o osobnim stanjima građana

Način izvođenja

Online uživo

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

2

Trajanje u satima

8

Zaštita na radu

Svrha edukacije je unaprjeđenje organizacija i mjera prevencije u području sigurnosti i zdravlja na radu te sigurnosne ugroze po službenike i namještenike i društvenu zajednicu. ...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

1

Primjena ZUP-a u praksi

Svrha programa je kreativna razmjena znanja, razmišljanja i iskustava radi pravilnijeg provođenja postupka, a što je preduvjet za izradu zakonitih odluka. Ciljevi radionice su pr...

Ciljna skupina

Službenici koji primjenjuju Zakon o općem upravnom postupku

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

2

Trajanje u satima

16

Javni nastupi - osnovni modul

Svrha radionice je kroz konkretne primjere i vježbe upoznati polaznike s osnovama javnog nastupa. Javni nastupi u širem smislu u tom su kontekstu i nastupi na konferencijama, stručnim predav...

Ciljna skupina

Službenici koji surađuju s medijima i kojima posao uključuje javno nastupanje

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Javni nastupi - napredni modul

Svrha radionice je kroz konkretne primjere i vježbe unaprijediti znanje polaznika o nastupima u medijima te različitim specifičnim vrstama javnog nastupa kao što je to motivacijski govor.&nb...

Ciljna skupina

Službenici koji surađuju s medijima i kojima posao uključuje javno nastupanje

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Izmjene i dopuna Zakona o općem upravnom postupku

Svrha edukacije je podizanje svijesti o važnosti digitalizacije upravnih postupaka te poticanje elektroničke komunikacije, posebno radi ostvarenja načela ekonomičnosti i učinkovitosti upravnih post...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Online uživo

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

4

Odnosi s javnošću u javnoj upravi

Cilj radionice je kroz dvosmjernu komunikaciju i konkretne primjere unaprijediti znanje polaznika o odnosima s javnošću u javnoj upravi. Polaznici će kroz predavanje usvajati i alate koje mo...

Ciljna skupina

Službenici koji rade na poslovima odnosa s javnošću

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Priprema za korištenje ESI fondova – natječaji i projekti

Svrha programa je razvoj vještina potrebnih za prijave projektnih prijedloga na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava iz europskih socijalnih i investicijskih fondova.Osim općih ciljeva -...

Ciljna skupina

Članovi projektnih timova

Voditelji razvoja u organizacijama, donositelji odluka o projektima, sadašnji i budući voditelji projekata

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

5

Trajanje u satima

30

Pravo intelektualnog vlasništva za TDU

Svrha programa je promicanje intelektualnog vlasništva kao alata u izgradnji suvremene uprave (digitalizacija, mogućnost primjene radi pružanja visokih standarda javnih usluga, jačanje svije...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Online uživo

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

4

Upravljanje projektima

Svrha programa je pružiti polaznicima uvid u temeljne postavke projektnog rada te stjecanje novih znanja i vještina za učinkovitije planiranje i provedbu projekata Ciljevi programa:pove...

Ciljna skupina

Članovi projektnih timova

Voditelji projekata

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

2

Trajanje u satima

16

Obavezna edukacija povjerenika za etiku

Svrha edukacije je upoznavanje povjerenika za etiku u državnim tijelima s osnovnim etičkim pojmovima - što je integritet pojedinca i integritet institucije (organizacije), načinom provedbe i...

Ciljna skupina

Imenovani povjerenici za etiku

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Pravo na pristup informacijama - osnovni modul

Svrha programa je stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje tijela javne vlasti za primjenu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama s ciljem standardizacije p...

Ciljna skupina

Službenici za informiranje

Svi službenici koji u svakodnevnom radu primjenjuju Zakon o pravu na pristup informacijama

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

2

Trajanje u satima

16

Ravnopravnost spolova

Svrha edukacije je uvođenje perspektive rodne ravnopravnosti u javne politike.Cilj edukacije je upoznati polaznike s pitanjima ravnopravnosti spolova i osposobiti ih za uvođenje načela i provedbu p...

Ciljna skupina

Svi službenici

Koordinatori za ravnopravnost spolova

Rukovoditelji

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Sigurni u kibernetičkom prostoru

Svrha programa je podizanje sigurnosne svijesti preventivnim djelovanjem na samosvijest i znanje službenika o raznovrsnim vektorima napada kojima se služe napadači u svom svakodnevnom radu. Program...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Online uživo

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

7

Pravo na pristup informacijama - napredni modul

Svrha edukacije je stjecanje praktičnih znanja, vještina i sposobnosti za primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama i zakonitog postupanja tijela javne vlasti.Ciljevi edukacije:pružit...

Ciljna skupina

Službenici za informiranje koji su prethodno završili program "Pravo na pristup informacijama - osnovni modul"

Svi službenici koji u svom radu primjenjuju Zakon o pravu na pristup informacijama, a prethodno su pohađali program "Pravo na pristup informacijama - osnovni modul"

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Zaštita osobnih podataka - GDPR

Svrha edukacije je podizanje svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka te širenje kulture odgovornog ponašanja u načinima upravljanja osobnim podacima u svim organizacijama ...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Online uživo

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

4

Mjere i standardi informacijske sigurnosti u državnim tijelima

Svrha programa je podizanje sigurnosne kulture zaposlenika državnih tijela sa ciljem jačanja ukupne otpornosti državnih tijela na relevantne prijetnje te podizanje svijesti o važnosti zaštit...

Ciljna skupina

Svi službenici

Rukovoditelji u tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima koji postupaju s neklasificiranim i klasificiranim podacima

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Napredna edukacija povjerenika za etiku

Svrha edukacije je upoznavanje povjerenika za etiku u državnim tijelima s mogućim problemima u kojima se mogu naći kada zaprimaju pritužbe na neetično ponašanje službenika u međusobnim odnos...

Ciljna skupina

Imenovani povjerenici za etiku

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Pristup informacijama i transparentnost tijela javne vlasti

Svrha edukacije je pružanje stručne potpore u svrhu standardizacije primjene Zakona o pravu na pristup informacijama i zakonitog postupanja tijela javne vlasti te prepoznavanje značaja i odgovornos...

Ciljna skupina

Koordinatori za savjetovanje i drugi službenici koji primjenjuju ZPPI

Službenici za informiranje

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

6

Organizacijska etika

Svrha seminara je identifikacija i implementacija vrijednosti (standarda ponašanja) kroz Etički kodeks.Ciljevi seminara:osposobiti povjerenike za etiku za samostalno provođenje postupka utvr...

Ciljna skupina

Svi službenici

Rukovoditelji

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Provedba Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Svrha programa je educiranje državnih, lokalnih i javnih službenika radi stjecanja znanja te jačanja svijesti o potrebi pravne zaštite prijavitelja nepravilnosti  u postupcima unutarnje...

Ciljna skupina

Službenici koji bi zbog prirode posla mogli biti imenovani povjerljivom osobom

Službenici koji su sudjelovali u izradi, provedbi ili nadzoru antikorupcijskih dokumenata u RH

Način izvođenja

Online uživo

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

5

Primjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

Svrha edukacije je unaprjeđenje znanja o primjeni Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.Cilj edukacije je upoznati polaznike s praksom vezano uz primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionaln...

Ciljna skupina

Svi službenici

Službenici koji rade na primjeni Ustavnog zakona (MPU, ULJPPNM, TDU-I, JLP(R)S)

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Komunikacija sa zahtjevnim strankama

Svrha edukacije je osvještavanje važnosti komunikacije u poslovnom procesu kao preduvjeta stvaranja dobrih odnosa. Cilj programa je polaznicima pružiti znanja, vještine i tehnike...

Ciljna skupina

Službenici koji svakodnevno rade sa strankama

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

2

Trajanje u satima

16

Sprječavanje korupcije i antikorupcijski mehanizam u RH

Svrha edukacije je unaprjeđenje znanja o korupciji (uzrocima, načinima sprječavanja, štetnim društvenim posljedicama, mjerenju korupcije) te unaprjeđenje znanja o hrvatskom antikorupc...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Online uživo

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

4

Komunikacijske vještine sa zahtjevnim strankama i upravljanje konfliktima

Svrha edukacije je podizanje razine svijesti o važnosti komunikacije kao preduvjeta stvaranja dobrih odnosa u u poslovnom procesu.Cilj edukacije je kod polaznika osvijestiti potrebu da upravljaju v...

Ciljna skupina

Službenici koji svakodnevno rade sa strankama

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

Nije određeno

Trajanje u satima

16

MS Word u svakodnevnom radu

Cilj radionice je osnažiti polaznike u korištenju programa MS Word kako bi razumjeli napredne funkcije programa i primijenili ih u stvarnim poslovnim situacijama. Kroz interaktivne zadatke polaznic...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

2

Trajanje u satima

12

MS Excel u svakodnevnom radu

Cilj radionice je osnažiti polaznike u učinkovitom korištenju MS Excela omogućujući im razumijevanje i primjenu njegovih različitih funkcionalnosti - od osnovnih operacija do naprednijih teh...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

2

Trajanje u satima

12

Internet, e-mail i alati za suradnju u svakodnevnom radu

Svrha programa je jačanje vještina potrebnih za svrsishodno korištenje digitalnih komunikacijskih tehnologija u profesionalnom i osobnom kontekstu. Polaznici će kroz interaktivne zada...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

3

Trajanje u satima

12

Nova Uredba o uredskom poslovanju

Svrha provedbe radionice je podizanje svijesti o važnosti uspostave informacijskih sustava elektroničkih uredskih poslovanja i primarne komunikacije elektroničkim putem s ciljem jednostavnijeg i br...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Online uživo

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

6

OS Windows u svakodnevnom radu

Svrha programa je osposobljavanje polaznika za stjecanje temeljnog razumijevanja i praktičnih vještina korištenja operacijskog sustava Windows. Polaznici će kroz praktične vježbe nauč...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Provedba savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

Svrha programa je stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje tijela javne vlasti za primjenu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama u području savjetovanja s ...

Ciljna skupina

Koordinatori za savjetovanje i drugi službenici koji primjenjuju ZPPI

Službenici za informiranje

Službenici zaduženi za pripremu i objavu podataka na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

4

E-učenje o ZUP-u

Svrha edukacije je podizanje svijesti o važnosti digitalizacije upravnih postupaka te poticanje elektroničke komunikacije, posebno radi ostvarenja načela ekonomičnosti i učinkovitosti upravnih post...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Samostalno e-učenje

Sa

Nadolazeći termini

10.07.2024 - 19.07.2024

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

4

Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci

Svrha edukacije je stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika u tijelima javne vlasti za primjenu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama u dijelu u kojem se propisuje obveza ...

Ciljna skupina

Službenici u tijelima javne vlasti zaduženi za vođenje baza podataka i registara

Službenici za informiranje

Službenici zaduženi za pripremu i objavu podataka na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti

Način izvođenja

Samostalno e-učenje

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Procijenjeno trajanje u satima

4

E-učenje za korisnike ZUP IT sustava

Cilj edukacije je upoznati korisnike ZUP IT sustava, službenike u tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim...

Ciljna skupina

Svi službenici

Službenici u javnopravnim tijelima koji vode upravne postupke i koji su zaduženi za administraciju informacijskih sustava

Način izvođenja

Samostalno e-učenje

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Procijenjeno trajanje u satima

6

Digitalna pristupačnost

Prema Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019) tijela javnog sektora imaju obvez...

Ciljna skupina

Čelnici u JLP(R)S i pravnim osobama s javnim ovlastima

Službenici zaduženi za administraciju internetskih stranica

Način izvođenja

Samostalno e-učenje

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Procijenjeno trajanje u satima

4

Upravljanje projektima

Svrha programa je pružanje uvida u temeljne postavke projektnog rada s ciljem razvoja novih znanja i vještina za učinkovitije planiranje i provedbu projekata te strukturiranja postojećih zna...

Ciljna skupina

Članovi projektnih timova

Voditelji projekata

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Poslovno ponašanje i protokol

Cilj edukacije je upoznati polaznike s osnovama protokola što uključuje znanja i vještine upravljanja protokolom te znanja i vještine poslovnog ponašanja i odijevanja. &...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Klimatsko potvrđivanje i DNSH: obveze u okviru programskog razdoblja 2021.-2027.

Cilj radionice je pojasniti zahtjeve vezane za klimatsko potvrđivanje u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. Klimatsko potvrđ...

Ciljna skupina

Predstavnici ITU gradova

Način izvođenja

Online uživo

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

3

Usavršavanje matičara

Cilj programa je kroz razradu pravnog okvira pružiti polaznicima znanje i stručnu potpora u standardizaciji primjene propisa iz područja osobnih stanja građana te upoznati polaznike s njihovom ulog...

Ciljna skupina

Matičari

Način izvođenja

Online uživo

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

4