Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi – uloga vodstva

Svrha programa je stručno osposobljavanje i usavršavanje dužnosnika, rukovodećih zaposlenika i voditelja upravljanja kvalitetom u tijelima javne uprave.Cilj radionice je stjecanje početnih z...

Ciljna skupina

Dužnosnici

Imenovani voditelji upravljanja kvalitetom

Rukovoditelji

Vlasnici i voditelji procesa

Način izvođenja

Učionica

Online uživo

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Procesi u javnoj upravi – modeliranje i opisivanje AS IS stanja

Svrha radionice je stručno osposobljavanje i usavršavanje rukovodećih zaposlenika, voditelja upravljanja kvalitetom i vlasnika/voditelja procesa u tijelima javne uprave u području modeliranj...

Ciljna skupina

Imenovani voditelji upravljanja kvalitetom

Rukovoditelji

Vlasnici i voditelji procesa

Način izvođenja

Učionica

Online uživo

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

2

Trajanje u satima

16