Osobni razvoj

Organizacija i vođenje sastanaka

Cilj programa je pružiti polaznicima znanje i vještine koje će im omogućiti stručnu i efikasnu organizaciju i vođenje sastanaka.

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Inovativnost i kreativnost

Svrha programa je poticanje inovativnosti i kreativnosti kod pojedinaca kao inicijatora poboljšanja i nositelja pozitivnih promjena. Radionica je namijenjena svim službenicima koji traže i t...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Upravljanje konfliktima

Svrha programa je razvoj općih i specifičnih vještina interpersonalne komunikacije radi učinkovite prevencije nastanka konflikata i upravljanja konfliktnim situacijama.Ciljevi programa su:un...

Ciljna skupina

Svi službenici

Rukovoditelji

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Upravljanje vremenom

Cilj treninga je kod polaznika kroz mnogobrojne alate poboljšati upravljanje vremenom kao i osobnu samoorganizaciju te time utjecati na prevenciju i smanjenje stresa, odnosno ojačati osobnu ...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Fokus na rješenje i donošenje odluka

Svrha programa je osnažiti polaznike da drugačije pristupe problemima i shvaćanju problema te ih potaknuti da u svakodnevnom poslu i životnim situacijama koriste metode i tehnike koje će upoznati n...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Emocionalna inteligencija

Svrha programa je podizanje svijesti o važnosti emocionalne inteligencije kao jedne od važnih sposobnosti koje utječu na uspješno funkcioniranje u kompleksnom okruženju. Radionica će odgovor...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Mindfulness - mentalni trening (osnovni modul)

Mentalni trening koji u svojem fokusu ima praktičnu primjenu mindfulnessa (puna, usredotočena ili usmjerena svjesnost) u radnoj sredini. Polaznici stječu znanja kojima mogu voditi jednostavne mindf...

Ciljna skupina

Svi službenici

Dužnosnici

Rukovoditelji

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

4

Trajanje u satima

16

Mindfulness - mentalni trening (napredni modul)

Mentalni trening koji u svojem fokusu ima praktičnu primjenu mindfulnessa (puna, usredotočena ili usmjerena svjesnost) u radnoj sredini. Polaznici stječu znanja kojima mogu voditi jednostavne mindf...

Ciljna skupina

Svi službenici

Dužnosnici

Rukovoditelji

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

4

Trajanje u satima

16

Prezentacijske vještine

Svrha edukacije je osposobljavanje službenika za pripremu i izvođenje upečatljivih prezentacija.Cilj edukacije je upoznati polaznike s elementima koji utječu na uspješnost prezentacija kako ...

Ciljna skupina

Službenici koji u okviru svojeg posla pripremaju, osmišljavaju i provode prezentacije za različitu publiku

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Komunikacijske vještine u upravljanju konfliktima

Ciljevi programa su usavršiti opće i specifične vještine interpersonalne komunikacije radi učinkovite prevencije nastanka konflikata, prepoznavanja uzroka njihovog nastanka i procesa ...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

2

Trajanje u satima

16

Upravljanje stresom i vremenom

Cilj radionice je usavršiti opće i specifične vještine polaznika za korištenje učinkovitih strategija za upravljanje stresom i vremenom u radnom okruženju te ih naučiti kako do...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

2

Trajanje u satima

16

Osnove komunikacije na radnom mjestu

Cilj edukacije je strukturirati dosadašnje iskustvo polaznika u interpersonalnoj komunikaciji te ih detaljnije upoznati s elementima komunikacijskog procesa i s njegovim utjecajem na stvaran...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8