Upravljanje ljudskim potencijalima

Važnost povratne informacije (feedback) u razvoju ljudskih potencijala

Svrha edukacije je podizanje razine znanja i vještina vezanih uz davanje povratne informacije u svrhu osobnog razvoja -  kako stručnih znanja i vještina, tako i ponašanja ...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Modul B - Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi: Program za zaposlene u jedinicama za upravljanje ljudskim potencijalima

Svrha modula je stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u jedinicama za upravljanje ljudskim potencijalima te stjecanje potrebnih znanja i vještina u području primjene kompe...

Ciljna skupina

Zaposlenici ustrojstvenih jedinica za ljudske potencijale

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

3

Trajanje u satima

24

Komunikacijske vještine u upravljanju ljudima

Cilj edukacije je osvijestiti važnost komunikacije kao provjerenog alata u poboljšanju odnosa unutar tima i eksterno. Polaznici će razviti poslovne komunikacijske vještine i osvijesti...

Ciljna skupina

Rukovoditelji

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

4

SmartWorking (Modul A) - Uvod u hibridni model rada

Svrha provedbe izobrazbe je edukacija državnih službenika o uvođenju i primjeni hibridnog modela rada. Polaznici će steći osnovna teorijska i praktična znanja relevantna svim službenicima koji sudj...

Ciljna skupina

Svi službenici

Način izvođenja

Samostalno e-učenje

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Procijenjeno trajanje u satima

3

SmartWorking (Modul B) - Hibridni model rada za rukovodeće državne službenike

Svrha provedbe izobrazbe je dodatna edukacija rukovodećih državnih službenika o uvođenju i primjeni hibridnog modela rada. Polaznici će steći specijalistička znanja i vještine potrebne za or...

Ciljna skupina

Rukovoditelji

Način izvođenja

Samostalno e-učenje

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Procijenjeno trajanje u satima

3

SmartWorking (Modul C) - Upravljanje ljudskim potencijalima u hibridnom modelu rada

Svrha provedbe izobrazbe je dodatna edukacija državnih službenika zaposlenih u ustrojstvenim jedinicama za upravljanje ljudskim potencijalima o uvođenju i primjeni hibridnog modela rada. 

Ciljna skupina

Zaposlenici ustrojstvenih jedinica za ljudske potencijale

Način izvođenja

Samostalno e-učenje

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Procijenjeno trajanje u satima

3

Izrada pravilnika o unutarnjem redu temeljem kompetencijskog modela

Svrha programa je pružanje stručne potpore pri izradi pravilnika o unutarnjem redu korištenjem kompetencijskog modela. Cilj radionice je dati polaznicima potrebna znanja, vještin...

Ciljna skupina

Državni službenici koji rade u ustrojstvenim jedinicama za ljudske potencijale

Rukovodeći državni službenici koji sudjeluju u izradi kompetencijskog modela

Način izvođenja

Učionica

Online uživo

Nadolazeći termini

16.07.2024

18.07.2024

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

2