Vodstvo i upravljanje

Izgradnja i vođenje tima

Svrha radionice je osvještavanje koristi i potrebe timskog rada s ciljem poticanja službenika na jačanje timskog rada u njihovim ustrojstvenim jedinicama. Polaznici će kroz aktivno sudjelova...

Ciljna skupina

Rukovoditelji

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

2

Trajanje u satima

16

Uvod u menadžment

Svrha programa je upoznavanje polaznika s ulogom i ključnim funkcijama menadžmenta kako bi mogli razumjeli poslovne procese i procesnu orijentaciju te prepoznati poslovni proces u svojoj organizaci...

Ciljna skupina

Rukovoditelji

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

6

Delegiranje

Cilj programa je upoznati rukovoditelje s učincima delegiranja na veće rasterećenje i uštedu vremena, motivaciju suradnika, mogućnost bolje prioritizacije zadataka i njihove realizacije. Pol...

Ciljna skupina

Rukovoditelji

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

4

Upravljanje promjenama

Svrha edukacije je razvoj znanja i vještina za razumijevanje važnosti upravljanja promjenama u razvoju suvremenih organizacija.Cilj programa je upoznati polaznike s korisnim metodama, alatima i teh...

Ciljna skupina

Rukovoditelji

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Leadership – svjesno vođenje sebe i ljudi u timu

Svrha programa je pružanje podrške rukovoditeljima u prepoznavanju vlastitog stila vođenja i svoje uloge u rukovođenju te unaprjeđenju svojih liderskih vještina.

Ciljna skupina

Rukovoditelji

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Adaptivno vodstvo

Svrha programa je poticanje službenika na prihvaćanje kulturne svijesti i pozitivnog izražavanja kao preduvjeta za uspješno ostvarenje organizacijskih ciljeva te osobnog i profesionalnog ras...

Ciljna skupina

Dužnosnici

Rukovoditelji

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

6

Upravljanje promjenama i konfliktima

Svrha programa je jačanje vještina i znanja za primjenu odgovarajućih metoda, alata i tehnika upravljanja promjenama i konfliktima s fokusom na preventivnom uočavanju potreba za promjenama k...

Ciljna skupina

Rukovoditelji

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8