Centar izvrsnosti za javne financije

Upravljačka odgovornost - sustav unutarnjih kontrola za rukovoditelje

Svrha programa je podizanje svijesti rukovoditelja o važnosti upravljačke odgovornosti i njene praktične implementacije.Cilj edukacije je predstaviti povezanost upravljačke odgovornosti i financijs...

Ciljna skupina

Rukovoditelji

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

7

Upravljanje rizicima kod korisnika proračuna

Svrha radionice je podizanje razine znanja o upravljanju rizicima kao sastavnom dijelu planiranja. Polaznici će se upoznati s organizacijskim pretpostavkama za upravljanje rizicima i modelom upravl...

Ciljna skupina

Imenovane osobe za koordinaciju upravljanja rizicima

Koordinatori za rizike

Rukovoditelji

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

7

Sustav unutarnjih kontrola

Svrha programa je upoznavanje polaznika s razvojem sustava unutarnjih kontrola i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao, u cilju poboljšanja financijskog upr...

Ciljna skupina

Rukovoditelji, voditelji i koordinatori za financijsko upravljanje i kontrole

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

2

Trajanje u satima

16

Provođenje kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz proračuna

Svrha programa je podizanje razine znanja za provođenje postupka testiranja putem obavljanja kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz proračuna.Cilj programa je upoznati polaznik...

Ciljna skupina

Osobe koje obavljaju kontrole na licu mjesta

Rukovoditelji, voditelji i koordinatori za financijsko upravljanje i kontrole

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

7

Pravodobna i potpuna naplata prihoda

Cilj radionice je upoznavanje polaznika s obvezom vođenja točne i ažurne analitičke evidencije obveznika te s provedbom niza aktivnosti koje pridonose kvalitetnijoj naplati svih prihoda JLP(R)S.

Ciljna skupina

Rukovoditelji odjela ili odsjeka za naplatu prihoda

Službenici ustrojstvenih jedinica za financije

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

7

Postupanje i izvještavanje o nepravilnostima u upravljanju proračunskim sredstvima

Cilj radionice je upoznati polaznike s obvezom postupanja i izvještavanja o prijavljenim nepravilnostima u upravljanju proračunskim sredstvima.

Ciljna skupina

Imenovane osobe za nepravilnosti

Povjerljive osobe koje obavljaju funkciju osobe za nepravilnosti

Način izvođenja

Online uživo

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

8

Izobrazba iz područja fiskalne odgovornosti za čelnike obveznika sastavljanja i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti

Cilj edukacije je jačanje odgovornosti čelnika obveznika sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelot...

Ciljna skupina

Čelnici institucija iz nadležnosti općina

Čelnici korisnika proračuna razine razdjela organizacijske klasifikacije

Čelnici ustanova iz nadležnosti županija

Način izvođenja

Online uživo

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

2

Upravljačko i troškovno računovodstvo

Svrha programa je podizanje razine poznavanja računovodstva i stjecanje znanja o ulozi troškovnog i upravljačkog računovodstva u javnom sektoru.Cilj radionice je upoznati polaznike sa zakono...

Ciljna skupina

Djelatnici odjela za financijsko upravljanje i kontrole

Rukovoditelji, voditelji i koordinatori za financijsko upravljanje i kontrole

Način izvođenja

Učionica

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

7

Pripreme za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu

Cilj radionice je uputiti polaznike kako unaprijediti sustav unutarnjih kontrola kroz davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i postupak samoprocjene sustava.

Ciljna skupina

Koordinatori sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Rukovoditelji ustrojstvenih jedinica za financije

Način izvođenja

Online uživo

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

7

Odabir investicijskih projekata koji se financiraju sredstvima državnog proračuna i/ili proračuna JLP(R)S

Cilj radionice je upoznati polaznike s novim pravnim okvirom kojim se uređuje postupak stručnog vrednovanja, ocjene opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta radi pravilne primjene Ured...

Ciljna skupina

Rukovoditelji

Obveznici primjene Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata

Rukovoditelji ustrojstvenih jedinica za financije

Način izvođenja

Učionica

Online uživo

Nadolazeći termini

Nema nadolazećih termina

Trajanje u danima

1

Trajanje u satima

4