Program

Javna nabava u praksi – praksa DKOM-a, upravnih sudova, Europskog suda pravde

Opis

Svrha izobrazbe je osiguravanje mjera za djelotvornu primjenu zakonodavstva Europske unije o javnoj nabavi u području ESI fondova u kontekstu ispunjavanja općih ex ante uvjetovanosti za provedbu operativnih programa iz financijske perspektive Europske unije 2014.-2020. i korištenje financijskih sredstava iz ESI fondova.

Izobrazbom osoba zaposlenih na poslovima u sustavu upravljanja i kontrole fondovima Europske unije očekuje se dodatno jačanje mjera za ostvarivanje zašite financijskih interesa Europske unije, sprječavanje nepravilnosti i učinkovito trošenje financijskih sredstava dostupnih iz fondova Europske unije te povećanje apsorpcije istih.

Radionica je namijenjena službenicima organizacija koje su ih prethodno prijavile, a koji su obvezni pohađati edukacije u svrhu ispunjavanja općih ex ante uvjeta za korištenje ESI fondova.

Kategorija JAVNO UPRAVLJANJE
Ciljna skupina

SLUŽBENICI ZAPOSLENI NA POSLOVIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE FONDOVA EU

Stranica je optimizirana za rezoluciju iznad 768px.