Novosti

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Unaprjeđenje znanja, vještina i stručnih kompetencija državnih i javnih službenika za zastupanje nacionalnih interesa"

Potpisivanju Ugovora između MVEP-a, MRMS-a i HZZ-a u četvrtak, 13. prosinca, nazočio je i ravnatelj Državne škole za javnu upravu Rudolf Vujević.

Projekt „Unaprjeđenje znanja, vještina i stručnih kompetencija državnih i javnih službenika za zastupanje nacionalnih interesa" financirat će se iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a za njegovu su provedbu zaduženi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u suradnji s Državnom školom za javnu upravu. Cilj je projekta obrazovati državne i javne službenike za učinkovito zastupanje nacionalnih interesa u tijelima EU te pripremu i provedbu predsjedanja RH Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine. Projekt obuke trajat će od jeseni 2018. do jeseni 2019. te je predviđeno održavanje 276 dana edukacija kojima će biti obuhvaćeno oko 800 sudionika. Ukupni proračun projekta je 7.353.364 kn, od čega EU sufinanciranje iznosi 85%, a nacionalni dio 15%. Sadržajno, treninzi su podijeljeni u dvije grupe – jednom grupom obuhvatit će se teme o načinima funkcioniranja Bruxellesa te interakcije s nacionalnim sustavom koordinacije europskih poslova, procedurama donošenja odluka u EU (tzv. redovan zakonodavan postupak), načinu rada Vijeća/COREPER-a i radnih skupina, politikama EU, uspostavljanja nacionalnih prioriteta itd. Nadalje, u svom radu na EU poslovima stručnjaci trebaju raspolagati i specifičnim vještinama pregovaranja i lobiranja na razinama radnih skupina institucija EU, posebno Vijeća, temama uspješnog komuniciranja i umrežavanja, tehnikama pisanog izvješćivanja i vođenja sastanaka te prezentacijskim vještinama što će se obuhvatiti drugom grupom treninga. Projekt također predviđa i praktičnu obuku u Stalnom predstavništvu RH pri EU, te jačanje jezičnih kompetencija službenika, odnosno treninge stručnog engleskog i francuskog jezika fokusiranog na EU poslove. Edukacije će se održavati u Zagrebu i Bruxellesu, a njima će biti obuhvaćeni službenici iz ministarstava te ostalih relevantnih tijela državne i javne uprave kao i službenici Stalnog predstavništva RH pri EU u Bruxellesu. Svjesni izazova koje pred hrvatsku državnu upravu stavlja predsjedanje Vijećem EU, a time i važnosti ovog projekta, Državna škola za javnu upravu svojim doprinosom čini još jedan korak u jačanju administrativnih kapaciteta za učinkovito zastupanje nacionalnih interesa u procesu donošenja odluka u EU.

Stranica je optimizirana za rezoluciju iznad 768px.