Novosti

Održana prva radionica programa Dobro upravljanje za lokalne i regionalne lidere

U Termama Jezerčica 21. i 22. studenoga 2017. godine održana je prva radionica programa Dobro upravljanje za lokalne i regionalne lidere koji je započeo za novu generaciju od 25 polaznika.

Program Dobro upravljanje za lokalne i regionalne lidere namijenjen je županima, zamjenicima župana, gradonačelnicima, zamjenicima gradonačelnika i pročelnicima upravnih odjela u gradovima i županijama i usmjeren je na sveobuhvatno jačanje kompetencija za dobro upravljanje. Obuhvaća područja strateškog upravljanja organizacijom i ljudima, kreiranja politika i donošenja odluka, upravljanja proračunom jedinica lokalne i regionalne samouprave, javne nabave, antikorupcije i sukoba interesa, državnih potpora, javnih politika te EU politika i financijskih instrumenata. Na početku programa polaznicima se pozdravnim govorom obratio g. Rudolf Vujević, ravnatelj Državne škole za javnu upravu, a koncept i ciljeve programa predstavila je gđa Maja Škalabrin, pomoćnica ravnatelja. Prvu radionicu „Izrada razvojnih scenarija za javnu upravu“ vodili su stručnjaci Marijana Sumpor i Duje Prkut.

Stranica je optimizirana za rezoluciju iznad 768px.