Kontakt

Državna škola za javnu upravu

Medulićeva 36 10 000 Zagreb Telefon: 01 4802 210 Faks: 01 4802 221 E-mail: dsju@dsju.hr
Ured ravnatelja

Ravnatelj: Rudolf Vujević Telefon: 01 4802 210 Faks: 01 4802 221 E-mail kontakt
Sektor za profesionalno usavršavanje i međunarodnu suradnju

Pomoćnica ravnatelja: Valentina Miličić Telefon: 01 4802 214 E-mail kontakt Služba za organizaciju programa Telefon: 01 4802 219 E-mail kontakt Služba za razvoj sustava usavršavanja Služba za projekte Telefon: 01 4802 217 E-mail kontakt Načelnik službe: Viktor Janković Telefon: 01 4802 220 E-mail kontakt
Sektor za financije i zajedničke poslove

Pomoćnica ravnatelja: Tatjana Landeka Telefon: 01 4802 216
E-mail kontakt
Služba za financije
Načelnica službe: Ozrenka Ostojić
Telefon: 01 4802 226
E-mail kontakt
Služba za zajedničke poslove
E-mail kontakt
Stranica je optimizirana za rezoluciju iznad 768px.