Kontakt

Državna škola za javnu upravu

Medulićeva 36 10 000 Zagreb Telefon: 01 4802 210 Faks: 01 4802 221 E-mail: dsju@dsju.hr
Ured ravnatelja

Ravnatelj: Rudolf Vujević Telefon: 01 4802 210 Faks: 01 4802 221 E-mail kontakt
Sektor za profesionalno usavršavanje

Pomoćnica ravnatelja: Valentina Miličić E-mail kontakt Služba za organizaciju programa Telefon: 01 4802 219 E-mail kontakt Načelnik/ca službe: Služba za razvoj sustava usavršavanja Načelnik/ca službe:
Sektor za projekte i zajedničke poslove

Pomoćnica ravnatelja: Tatjana Landeka E-mail kontakt Služba za projekte Telefon: 01 4802 217 E-mail kontakt Načelnik službe: Viktor Janković E-mail kontakt Služba za zajedničke poslove Telefon: 01 4802 226 E-mail kontakt Načelnica službe: Ozrenka Ostojić E-mail kontakt
Stranica je optimizirana za rezoluciju iznad 768px.