Raspored

Modeli suradnje javne uprave i civilnog društva u pripremi, provedbi, praćenju i vrednovanju javnih politika

14. lipanj, 2019.
ODRŽANO

Opis

Svrha radionice je upoznavanje polaznika s međunarodnim i domaćim standardima i modelima suradnje javne uprave i civilnog društva u pripremi, provedbi, praćenju i vrednovanju javnih politika, dobiti teorijski uvod u javne politike, prikazati glavne komponente u procesu kreiranja i praćenja provedbe strateško-planskih dokumenta te komunikacijske tehnike praćenja provedbe prema javnosti, ključnim dionicima i medijima. Polaznici će osvijestiti mogućnosti i izazove suradnje s organizacijama civilnog društva na svim razinama javne uprave.

CILJNA SKUPINA

Program je prije svega namijenjen službenicima koji u svakodnevnom radu surađuju s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva te službenicima koji rade na pripremi i provedbi strateških dokumenata i pripremi propisa a potom i djelatnicima ureda državne uprave u županijama koji rade na poslovima registracije udruga te primjeni drugih propisa koji reguliraju djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnog društva.

TRAJANJE RADIONICE

Jednodnevna radionica u trajanju od 8 trening sati.

Kategorija JAVNE POLITIKE
Ciljna skupina

SLUŽBENICI KOJI SURAĐUJU S UDRUGAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA

Kontakt

Aleksandra Prgomet Bosanac
aleksandra.p.bosanac@dsju.hr

Trajanje 1 dan
Vrijeme održavanja

14. lipanj, 2019.: 09:00 - 16:30

Mjesto održavanja

DVORANA KUPA (PRIZEMLJE), MEDULIĆEVA 36
10000 Zagreb
GRAD ZAGREB

Trener

Darija Marić
Milana Romić

Stranica je optimizirana za rezoluciju iznad 768px.