O nama

Djelatnost

Djelatnost Državne škole je stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih dužnosnika, državnih službenika, javnih službenika i zaposlenika u pravnim osobama s javnim ovlastima, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te obrazovanje odraslih, a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima. U okviru djelatnosti Škole obavljaju se osobito sljedeći poslovi:

 • razvoj i koordinacija sustava osposobljavanja i usavršavanja za zaposlene u javnopravnim tijelima,
 • razvoj i provedba programa osposobljavanja i usavršavanja u skladu s prioritetima razvoja javne uprave
 • procjena i analiza potreba za osposobljavanjem i usavršavanjem u javnoj upravi,
 • jačanje mreže trenera, stručnjaka i organizacija koji razvijaju i provode programe osposobljavanja i usavršavanja te sudjeluju u aktivnostima Škole iz područja jačanja administrativnih kapaciteta u javnoj upravi
 • suradnja s javnopravnim tijelima, stručnjacima i konzultantima u javnom i privatnom sektoru, međunarodnim organizacijama i tijelima, nacionalnim školama za javnu upravu, drugim organizacijama za osposobljavanje i usavršavanje u zemlji i inozemstvu, relevantnim istraživačkim institutima i ustanovama visokog i srednjeg obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i odgovarajućim socijalnim partnerima na području jačanja administrativnih kapaciteta u javnoj upravi
 • izrada i objava izvješća, studija i dokumenata te provedba istraživanja o relevantnim pitanjima i temama iz područja jačanja administrativnih kapaciteta u javnoj upravi
 • priprema i provedba projekata i programa kao i sudjelovanje u domaćim, EU i drugim međunarodnim projektima i programima iz područja jačanja administrativnih kapaciteta u javnoj upravi i razvoja ljudskih potencijala
 • usluge savjetovanja iz područja djelatnosti,
 • i drugi poslovi u skladu sa zakonom, ovim Statutom i aktom o osnivanju
Suradnja Škole i drugih institucija i tijela uređuje se posebnim sporazumima i ugovorima.

Rad Škole temelji se na sljedećim organizacijskim vrijednostima:

 • profesionalnost
 • djelotvornost i učinkovitost
 • stručnost i kvaliteta
 • kreativnost
 • odgovornost
Stranica je optimizirana za rezoluciju iznad 768px.