E-učenje o ZUP-u

Svrha edukacije je podizanje svijesti o važnosti digitalizacije upravnih postupaka te poticanje elektroničke komunikacije, posebno radi ostvarenja načela ekonomičnosti i učinkovitosti upravnih postupaka u interesu ...

Novosti